Facebook

Strona główna > Jak pisać opowieść

Jak pisać opowieść


Umieść swoją opowieść w czasie (roku). Aby była ona żywa, skup się bardziej na szczegółach niż na ogólnikach.

Niech ta opowieść będzie:
relacją z konkretnego wydarzenia i jego następstw z opisem okoliczności, osób, myśli, emocji, słów i późniejszych zmian w twoim życiu,
przykładem skupiania się na rozwiązywaniu problemów, a nie na problemach,
przykładem taktu w relacjach z ludźmi,
zachętą do wychodzenia z ukrycia.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekty edytorskiej. Zamieszczane opowieści dobierane są tak, by służyły celom projektu Wychodzimy z ukrycia.

Prześlij swoją opowieść